Giao ban báo chí tháng 12
Cập nhật lúc 15:24, ngày 05/01/2021 (GMT+7)
Chiều 29/12/2020, tại hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 12. Đồng chí Trần Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Trong tháng 12-2020, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tập trung bám sát và thông tin kịp thời các sự kiện thời sự chính trị, đối ngoại nổi bật của tỉnh như: Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; nội dung, diễn biến kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; không khí đón lễ Giáng sinh tại các cộng đồng người Công giáo trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thông tin về công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao tại các địa phương; tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát thị trường; thông tin về những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương…

Đ/c Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc Sở Công Thương thông tin tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Rung - Phó Giám đốc Sở Công Thương đã cung cấp thông tin về “Công tác triển khai thực hiện một số giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về “Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh Nam Định”; trong năm, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, một số chỉ tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng.


Đ/c Trịnh Văn Hoàng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin tại hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Dung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao các cơ quan báo chí của tỉnh và báo Trung ương thường trú tại địa bàn trong việc tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh những nội dung cần đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tới: Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những thành tựu nổi bật của  tỉnh và của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các hoạt động và văn kiện trình tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; không khí dân chủ trong Đại hội; sự quan tâm, tình cảm của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và Đại hội. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Tăng cường tuyên truyền các thành tựu kinh tế - xã hội - đối ngoại của tỉnh, của toàn quốc trong năm 2020, kế hoạch năm 2021; công tác chuẩn bị và các hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị về tổ chức Tết năm 2021 gắn với kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Tiếp tục thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Tuyên truyền những ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương…/.

 Thu Nga - Ban Tuyên huấn