Định hướng nội dung sinh hoạt chi Hội quý III năm 2019
Cập nhật lúc 14:52, ngày 04/07/2019 (GMT+7)
Định hướng nội dung sinh hoạt chi Hội quý III năm 2019...

 1. Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019); 74  năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019). Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

2. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện Đề án "Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019 - 2023" gắn với biểu dương và nhân rộng các điển hình tham gia ủng hộ quỹ và sử dụng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân có hiệu quả.
3. Tuyên truyền kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; Quy trình lập Ủy ban Kiểm tra HND các cấp theo hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phổ biến các chủ trương, chính sách mới có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi; chăm sóc lúa mùa năm 2019.

4. Giới thiệu, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; những mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, chú trọng tuyên truyền điển hình tiên tiến trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

5. Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị cụ thể: giám sát việc thực hiện Nghị định 55, ngày 09/6/2015 và Nghị định 116, ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

6. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019./.

                                                                                    Ban Biên tập