Định hướng nội dung sinh hoạt Chi hội Quý II năm 2019
Cập nhật lúc 9:47, ngày 18/04/2019 (GMT+7)
1. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) gắn với tuyên truyền và tiếp tục nhân rộng các tập thể, cá nhân đã được Hội Nông dân biểu dương năm 2018.


2. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện Đề án "Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tỉnh Nam Định, giai đoạn 2019-2023" gắn với biểu dương và nhân rộng các điển hình tham gia ủng hộ quỹ và sử dụng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân có hiệu quả.
3. Tuyên truyền những nội dung cơ bản Kết luận số 01 và số 02 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa X "Về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn" và "Tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015 và những năm tiếp theo".
4. Tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị cụ thể: giám sát việc thực hiện Nghị định 55, ngày 09/6/2015 và Nghị định 116, ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
5. Tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi; phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân./.

                                                                                          Ban Biên tập