Chống dịch như chống giặc
Cập nhật lúc 7:46, ngày 08/04/2020 (GMT+7)
Chống dịch như chống giặc
 

 COVID-19 toàn cầu

Dịch bệnh bùng phát cùng nhau phòng ngừa

Khẩu trang đúng cách đeo, mang

Rửa tay sát khuẩn nhẹ nhàng thường xuyên

Để cho cuộc sống bình yên

Chung tay chống giặc giữ yên nước nhà

Cộng đồng mọi người chúng ta

Cách ly, dập tắt ắt là giặc thua!

 

Trần Quang Thịnh

Thôn 9, Trực Đạo, Trực Ninh