Các cấp Hội Nông dân làm theo Bác
Cập nhật lúc 8:34, ngày 25/06/2019 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đến cán bộ, hội viên nông dân gắn với thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội.

 Theo đó, Hội Nông dân các cấp đã tổ chức được hàng nghìn buổi tuyên truyền về chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hàng trăm nghìn lượt hội viên nông dân tham gia. Qua đó đã giúp cho cán bộ, hội viên nông dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên, hội viên. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh còn điều chỉnh bổ sung quy chế, quy định đối với cán bộ công chức, viên chức cơ quan; đồng thời, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng và ban hành bộ tiêu chí về chuẩn mực đạo đức gồm 9 tiêu chí đối với tập thể và 5 tiêu chí đối với cá nhân trong hệ thống Hội. Bên cạnh đó, các cấp Hội luôn quan tâm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu như: Chi hội Nông dân thôn Lang Xá xã Mỹ Tiến (Mỹ Lộc) đã vận động nông dân hiến 300mđất làm đường giao thông, nhà văn hóa, bê tông 3,5km đường nội đồng, 1,1km đường thôn xóm góp phần xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Huy Thục hội viên nông dân xóm 4 xã Trực Thái (Trực Ninh) tạo công ăn việc làm cho 10 lao động có thu nhập ổn định, hỗ trợ truyền đạt kinh nghiệm, tư vấn cho 13 thành viên trong tổ hợp tác chăn nuôi. Chi hội Nông dân xóm 8 xã Hải Phúc (Hải Hậu) vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ tình nghĩa giúp đỡ những gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 578 triệu đồng ủng hộ cho 68 hội viên với mức 8,5 triệu đồng/hội viên...


Nông dân xã Nam Thắng (Nam Trực) thu hoạch cỏ Nhật.

Thông qua những việc làm đó đã tác động tích cực đối với xã hội, khơi dậy nét đẹp truyền thống nhân văn ở cộng đồng dân cư. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung thường xuyên trong các kỳ sinh hoạt của các cấp Hội. Qua đó cán bộ, đảng viên và hội viên nông dân đều ý thức sâu sắc về việc làm theo Bác, tích cực xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế gắn với các phong trào thi đua của Hội. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” trở thành phong trào trọng tâm, xuyên suốt. Hội Nông dân các cấp đã vận động nông dân tích cực tham gia dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn; sản xuất theo hướng hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, khuyến khích các chủ trang trại, gia trại mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả và giá trị trên 1ha canh tác; phát động, tổ chức cho hội viên đăng ký và bình xét danh hiệu hộ sản xuất giỏi các cấp; phối hợp xây dựng mới nhiều mô hình và tổ hợp tác trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Toàn tỉnh đến nay đã thành lập được 20 tổ hội nghề nghiệp với 245 thành viên; 59 mô hình tổ hợp tác và 2 hợp tác xã; xây dựng được 276 mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” với diện tích 13.810ha. Phối hợp xây dựng 30 mô hình trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Phát động, tổ chức cho trên 150 nghìn hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất giỏi các cấp mỗi năm, tiêu biểu như các ông: Nguyễn Văn Luật (Hải Hậu) với mô hình chăn nuôi VAC tổng hợp; Trần Văn Quyên (Mỹ Lộc) với mô hình nuôi cá trắm đen; Lại Văn Quang (Nghĩa Hưng) với mô hình chế biến thủy sản; Triệu Đình Hợi (Vụ Bản) với mô hình chăn nuôi thỏ và bà Đoàn Thị Nho (Xuân Trường) với mô hình sản xuất cơ khí nông nghiệp. Đây là 5 hộ tiêu biểu đại diện 1.700 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của tỉnh tham dự Hội nghị Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V giai đoạn 2012-2017 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức. Cùng với đó, các cấp Hội tích cực vận động hội viên nông dân thực hiện công tác giảm nghèo, phát động mỗi chi hội giúp từ 2-3 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới cũng được các cấp Hội đặc biệt quan tâm, chú trọng, đã vận động nông dân hiến đất, góp tiền, ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh mương. Mỗi cơ sở Hội đã có một việc làm cụ thể, phù hợp như thành lập các tổ thu gom rác thải, trồng hàng cây xanh, thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật, chỉnh trang khuôn viên gia đình. Điển hình như Hội Nông dân các huyện Trực Ninh, Nam Trực, Hải Hậu; xã Nam Vân (Thành phố Nam Định); chi hội xóm Phạm xã Trung Thành (Vụ Bản) với mô hình trồng và chăm sóc hàng cây ăn quả dài 800m trên trục đường của thôn do chi Hội Nông dân tự quản; bà Nguyễn Thị Nhài chi hội trưởng Chi hội Lê Lợi xã Hải Lý (Hải Hậu) vận động được 15 cột điện với số tiền 75 triệu đồng để xây dựng tuyến đường điện kiểu mẫu… Những việc làm của các cấp Hội Nông dân đã góp phần vào thành tích chung của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên nông dân. Đưa nội dung học tập, làm theo Bác tiếp tục đi vào nền nếp trong hoạt động Hội từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội hàng năm; từ đó kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng những cá nhân tiêu biểu, những mô hình hay, những cách làm sáng tạo về học tập Bác gắn với công tác Hội và phong trào nông dân./.

Bài và ảnh: Lam Hồng


 

CÁC TIN TỨC KHÁC