Các cấp Hội Nông dân huyện Nghĩa Hưng tham gia đảm bảo an ninh Quốc phòng
Cập nhật lúc 10:37, ngày 10/11/2021 (GMT+7)
Nghĩa Hưng là một huyện ven biển nằm ở phía Nam tỉnh Nam Định có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, với dân số gần 20 vạn người, trong đó, Đạo Công giáo chiếm gần 50% dân số của huyện. Hội Nông dân huyện có 24 cơ sở, với 337 chi hội và 39.672 hội viên chiếm hơn 90% so với tổng số hộ nông thôn.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm cùng hội viên, nông dân xã  Nghĩa Hải
xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu”

Xác định phong trào nông dân tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội. Những năm qua Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn, đặc biệt là các đơn vị ven biển triển khai đồng bộ các hoạt động, nhằm góp phần quan trọng giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để phong trào được triển khai sâu rộng, các cấp Hội Nông dân huyện Nghĩa Hưng đã chủ động phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; vấn đề chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; kiến thức về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật Nghĩa vụ quân sự được 120 buổi cho 6.000 lượt hội viên nông dân. Trong đó, các cấp Hội đã phối hợp Công an huyện tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 2.000 hội viên nông dân; tuyên truyền 68 lượt trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện xuống xã, thị trấn biểu dương gương người tốt, việc tốt về tham gia công tác an ninh trật tự tại cơ sở và những tập thể tiêu biểu trong thực hiện các mô hình như “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “2 tự quản, 3 chủ động”. Hội Nông dân và lực lượng Công an thường xuyên phối hợp tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, tham gia giải quyết chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm. Kết quả, các cấp Hội đã phối hợp xây dựng 06 mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” tại các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Thái, Nghĩa Minh, Nghĩa Hồng và các thị trấn Liễu Đề, Rạng Đông. Từ hoạt động của các mô hình, hội viên nông dân và nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 89 tin có giá trị; phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ở cơ sở.

Hàng năm, Hội Nông dân huyện ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Hội Nông dân các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể vận động con em hội viên nông dân chấp hành nghiêm nghĩa vụ quân sự và phối hợp tổ chức tặng cho 839 tân binh lên đường nhập ngũ mỗi xuất quà trị giá từ 1,5-02 triệu đồng. Phối hợp với Ban Tuyên huấn Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế gắn với an ninh quốc phòng cho 300 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ chi hội của 24 xã, thị trấn. Phối hợp thăm hỏi tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách, gia đình có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn tổng số 24.247 xuất quà với số tiền 3.526 triệu đồng.

Là một huyện tuyến biên phòng của tỉnh, trong những năm qua Hội Nông dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên Phòng Ngọc Lâm làm tốt công tác bảo vệ an ninh tuyến biển, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân về Luật khiếu nại tố cáo, Luật Biển Việt Nam; Luật Biên giới Quốc gia... Ban Thường vụ Huyện Hội phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm và 4 xã, thị trấn tuyến biên phòng ký kết chương trình phối hợp hàng năm với những nội dung cụ thể: Đẩy mạnh xây dựng mô hình “Phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình”; hỗ trợ kinh phí duy trì và nhân rộng mô hình: Tuyến đường trồng hàng cây sấu tại xã Nam Điền; Tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Nghĩa Hải; Mô hình trồng hồng xiêm, bưởi diễn, cau tại thị trấn Rạng Đông; Mô hình trồng bưởi diễn tại xã Phúc Thắng. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Đảng ủy xã Phúc Thắng xây dựng mô hình điểm“Nông dân tự quản về an ninh trật tự và tham gia giữ gìn bình yên tuyến biển” với 80 cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Từ mô hình điểm, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình tại 3 xã tuyến biển trong năm 2021. Thông qua các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, cảnh giác cho cán bộ, hội viên và nhân dân. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên Phòng 20 nguồn tin có giá trị góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg “Về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”, đến nay, Hội Nông dân huyện đã thành lập và duy trì hoạt động được 04 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tại các xã Nghĩa Bình, Nghĩa Tân, Nghĩa Thái và Hoàng Nam với 200 thành viên tham gia. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ đã từng bước nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử pháp luật của các thành viên. Hội viên nông dân tham gia CLB là những tuyên truyền viên nòng cốt trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tham gia trợ giúp pháp lý, hòa giải mâu thuẫn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên nông dân trên địa bàn nông thôn. Trong 2 năm qua, các cấp Hội Nông dân đã tư vấn, trợ giúp pháp lý được 64 buổi tới 2.411 lượt hội viên. Phối hợp giải quyết 90 đơn khiếu nại, tố cáo và trực tiếp hoà giải 05 đơn về tranh chấp đất đai. Qua đó, giảm thiểu tình trạng khiếu kiện vượt cấp, góp phần kéo giảm các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát động sâu rộng phong trào nông dân tham gia phòng, chống tội phạm gắn với thực hiện các phong trào thi đua của Hội, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trên địa bàn./.

Lê Thị Thu Hà

 

HUV, Chủ tịch HND huyện Nghĩa Hưng